logo_27.jpg, 81kB

Genomia - sběrná akce
uzávěrka 14.4.2009

V rámci dohody našeho klubu s laboratoří Genomia vyhlašujeme další sběrné akce a to na CEA i MDR1. Zatím není jisté, zda se sesbírá dostatek vzorků na obě akce, to budeme vědět ke dni uzávěrky, což bude 14.4.2009.
Jedinou podmínkou je Váš zájem a členství v našem klubu!!!

Je třeba ozvat se předem na collie@email.cz nebo 739 662 981 do 14.4.2009, abychom věděli jaká bude konečná cena, která bude záviset na počtu vzorků - viz níže. Pokud se do uvedeného data nesejde dostatek vzorků, akci posuneme, dokud se potřebný počet nesežene. Pokud se sejde dostatek vzorků v první uzávěrce, budeme je do laboratoře odesílat 20.4.2009.
Laboratoř by měla mít od dubna přidělenou akreditaci na prováděné analýzy.

Minimální počet pro CEA analýzu je 12 vzorků, pro MDR1 je to 15 vzorků.

Cena vyšetření je u:
a) vyšetření DNA na CEA (Collie Eye Anomally)
cena vyšetření bude záležet na počtu vzorků, které se nám sejdou

při objednávce 12 a více vzorků - 1530 Kč za jednoho pejska
(běžná cena za jeden vzorek je 1900,-)

při objednávce 21 a více vzorků - 1445 Kč za jednoho pejska
(běžná cena za jeden vzorek je 1900,-)


b) vyšetření DNA na MDR1 (Multi Drug Resistance)
cena vyšetření bude záležet na počtu vzorků, které se nám sejdou

při objednávce 15 a více vzorků - 1260 Kč za jednoho pejska
(běžná cena za jeden vzorek je 1600,-)

při objednávce 25 a více vzorků - 1190 Kč za jednoho pejska
(běžná cena za jeden vzorek je 1600,-)

Zde formulář pro analýzu z krevního vzorku.

Zde formulář pro analýzu ze stěru provedeného chovatelem.

Zde formulář pro analýzu ze stěru provedeného veterinárním lékařem.

Formulář vyplňte nejlépe v počítači, vytiskněte, nechte potvrdit svým veterinářem nebo podepište čestné prohlášení v případě odběru stěru vámi, zabalte i se vzorkem do obálky (u stěrů do normální, u krve do bublinkaté), na kterou napište číslo čipu nebo tetování pejska a jméno vaše a pejska a pošlete poštou dle instrukcí, které obdržíte po přihlášení do akce emailem od garanta sběrné akce.

Kontakt (garant sběrné akce) - Pavla Kůsová, 739 662 981, collie@email.cz

Platbu je třeba provést při předání vzorků nebo dle dohody.

Budete-li chtít provést obě analýzy během této sběrné akce, nově stačí vyplnit jeden formulář a potvrdit veterinářem. Není třeba oproti minulé akci odebírat dva vzorky.

Nezapomeňte informovat svého veterináře o plánovaném odběru krve pro DNA analýzu, pro kterou budete potřebovat speciální zkumavku EDTA K3 - viz. instrukce jak odebírat krev pro tyto analýzy.

V případě zájmu o odběr formou stěru je třeba nahlásit toto při přihlášení, aby včas obdržel stěrovou sadu od garanta sběrné akce. Před odběrem formou stěru si prosím velmi pečlivě pročtěte tyto instrukce jak odebírat biologický materiál formou stěru.

Doporučujeme se domluvit s Vaším veterinářem ohledně odběru - většinou není nutné pro tyto odběry holit srst v místě odběru, zvláště pokud plánujete po odběru navštívit nějakou výstavu, kde by oholená noha mohla kazit celkový dojem z pejska.

Nezapomeňte nechat formulář potvrdit veterinárním lékařem nebo jej podepsat!!!